Mgr. Bc. Matěj Votroubek

 • Advokát České advokátní komory č. 15114
 • Advokátní zkoušky úspěšně složil v roce 2013
 • Vystudoval obor Právo a právní věda na Univerzitě Palackého v Olomouci, který ukončil úspěšným složením magisterské státní zkoušky v roce 2010
 • Kromě právního vzdělání vystudoval obory Historie a Sociologie na Univerzitě Palackého v Olomouci, které ukončil složením bakalářské státní zkoušky v roce 2006
 • V advokacii působí od roku 2008
 • Je poskytovatelem pomoci obětem trestných činů zapsaným v Seznamu poskytovatelů pomoci trestných činů vedeném Ministerstvem spravedlnosti

Petra Stoklasová

 • asistentka advokáta
 • vystudovala Obchodní akademii v Chocni
 • po ukončení studia působila jako účetní
 • v advokacii působí od roku 1998

OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO

 • závazkové právo (sepisování a revize smluv)
 • vymáhání pohledávek
 • převody nemovitostí
 • advokátní úschova peněz
 • právo obchodních společností a družstev

RODINNÉ PRÁVO

 • rozvody manželství
 • vypořádání společného jmění manželů
 • úprava poměrů k nezletilým dětem včetně výživného
 • úprava styku rodičů s dětmi
 • vymáhání dlužného výživného

PRACOVNÍ PRÁVO

 • sepisování pracovně-právních dokumentů
 • pracovně-právní poradenství společnostem a družstvům
 • pracovně-právní pomoc zaměstnavatelům i zaměstnancům
 • zastupování při pracovně-právních sporech

TRESTNÍ PRÁVO

 • obhajoba osob
 • uplatňování nároků poškozených
 • pomoc obětem trestných činů
 • zastupování v přestupkovém řízení

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

 • poskytování právních porad
 • sepisování smluv a jiných listin
 • zastupování při jednáních s fyzickými a právnickými osobami

DALŠÍ PRÁVNÍ ÚKONY

 • zastupování v řízeních před soudy a jinými orgány
 • zastupování v insolvenčních řízeních
 • oddlužení (osobní bankrot) a další způsoby řešení dluhů a exekucí
 • soudní a mimosoudní řešení sporů
 • ověřování pravosti podpisů
 • konverze dokumentů

Kontakty

Adresa sídla:
Purkyňova čp. 115, 566 01 Vysoké Mýto

Kontakty:
E-mail: info@advokat-votroubek.cz
ID datové schránky: pzqxdkw
Web: www.advokat-votroubek.cz

Petra Stoklasová, asistentka advokáta (sjednávání termínů schůzek)
Tel: +420 778 168 618
E-mail: asistentka@advokat-votroubek.cz

Mgr. Bc. Matěj Votroubek, advokát
Tel: +420 725 723 289
E-mail: advokat@advokat-votroubek.cz
ID datové schránky: pzqxdkw
IČO: 01833278
Advokát je plátcem DPH

Po dohodě možnost poskytování právních služeb přímo v prostorách klienta.

 

Mapa

mapa

Úřední hodiny
Pondělí 7 - 16 hod.
Úterý 7 - 15 hod.
Středa 7 - 16 hod.
Čtvrtek 7 - 15 hod.
Pátek 7 - 15 hod.
jinak dle dohody

 

 

Prohlášení

Advokát tímto informuje spotřebitele, že Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.